Informatie psychiater Cobie Groenendijk

Na het afronden van mijn studie geneeskunde, heb ik gekozen mij te specialiseren in de psychiatrie. De liefde voor het vak en de wens patienten met psychiatrische problemen terzijde te staan, ontstond in mijn eerste baan als arts-assistent bij de crisisdienst in Amsterdam.

Gedurende de training in de volwassenenpsychiatrie (UMC Utrecht) en de kinder- en jeugdpsychiatrie (de Bascule, Amsterdam) ontdekte ik in het bijzonder geinteresseerd te zijn in het psychotherapeutisch werken met patienten. Van symptoomgerichte zorg naar betekenisgerichte zorg. Samen zoeken met patienten naar de betekenis van hun klachten en het werken aan een aandachtsvolle omgang met zichzelf en anderen. Daarbij komen ook het (her)vinden van zingeving en een betekenisvolle positie in de maatschappij aan bod. Dat procees vraagt om een lange adem en geduld, maar kan leiden tot een nieuw levensspoor.

Psychoanalytische psychotherapie, supervisie en leertherapie

Na de psychiatrie-opleiding volgde ik verdiepende psychotherapie-opleidingen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en TFP Nederland. Dat leidde tot een registratie als psychoanalytisch therapeut, TFP-therapeut, supervisor en leertherapeut.

Hoewel de klik tussen behandelaar en patient de belangrijkste bijdrage is voor een goed resultaat, doen ook de ingezette behandelvormen er toe. Ik heb mij vooral gespecialiseerd in psychoanalytische behandeltechnieken: van de klassieke variant tot moderne vormen als MBT (Mentalisation Based Treatment) & TFP (Transference Focused Psychotherapy).

Naast de directe patientenzorg, werk ik graag mee aan de opleiding van collega psychiaters (i.o.) en psychotherapeuten (i.o.) binnen NVvP, NVPP en RINO en bied daarvoor leertherapie en supervisie over psychoanalytische psychotherapie.

Speciaal aandachtsgebied: patienten uit minderheidsgroepen

In mijn praktijk maak ik als het even kan graag ruimte voor patienten met een gender, seksuele, religieuze en ethnische minderheidpositie die kampen met psychische klachten. Juist zij hebben meer dan gemiddeld last van de gevolgen van uitsluiting, stigma en verinnerlijkte afwijzing.