Informatie patiënten

Behandeling

U kunt in mijn praktijk terecht voor behandeling van problemen in de omgang met uzelf en anderen, die zo ernstig zijn dat u daardoor niet meer goed kan functioneren. Het kan er toe leiden dat u ook andere klachten, zoals angst-, stemmings-, verslavings- of identiteitsproblemen daarbij heeft ontwikkeld. Als u hierdoor vast loopt in uw leven of uitgevallen bent op uw werk, kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek.

Voordat u mij benadert, overlegt u dan eerst uw siuatie met uw huisarts. Die kan dan samen met u uw klachten inventariseren en onderzoeken of verwijzing naar een psychiater voor psychotherapie, en zo nodig medicamenteuze therapie, nodig en nuttig is.

Om profijt te kunnen hebben van psychotherapeutische behandeling van uw problemen is het nodig dat u gemotiveerd bent tot zelfonderzoek en bereid bent om uw gevoelens en gedachten te leren onderzoeken en verdragen. 

Psychoanalytische psychotherapie is een ontwikkelingsgerichte behandeling. Het gaat niet om het wegwerken van symptomen als wel om het begrijpen, doorvoelen en daardoor beinvloeden van de onderliggende problematiek die bron is van de klachten. Psychotherapieen, zoals MBT (Mentalisation Based Therapy) & TFP (Transference Focused Psychotherapy) zijn nieuwe varianten uit de psychoanalytische traditie. MBT is bijzonder geschikt voor patienten met gehechtheidsproblematiek. TFP is een behandelmethode die zich focust op de behandelrelatie als model voor de interpersoonlijke problematiek van patienten.

Ze zijn allen opgenomen in de GGZ-standaard Persoonlijkheidsstoornissen als effectieve behandelingen van voorkeur.