Privacy

Uw privacy

Er is mij veel aan gelegen om uw privacy als patient te waarborgen. Daarom zal er geen informatie over u de praktijk uit gaan, zonder dat u daarvan weet, zelf om hebt gevraagd  en uw toestemming voor hebt gegeven. De laatste jaren staat de privacy van patienten fors onder druk doordat overheid en verzekeraars behandelgegevens en mentale profielen opeisen. In mijn praktijk geldt dat er geen informatie over u naar buiten gaat, zonder dat u mij daar een verzoek toe hebt gedaan en akkoord hebt gegeven.

Naar mijn overtuiging is een veilige behandelsetting, met zorgvuldige bescherming van uw privacy en mijn beroepsgeheim, nodig om tot een goed behandelresultaat te komen.

Privacyverklaring

Aan het begin van de behandeling zal ik u de mogelijkheid geven een privacyverklaring te tekenen. Hiermee kunt u aangeven of u al dan niet wenst dat uw diagnose en gepseudonimiseerde mentale profiel bekend wordt bij de verzekeraar of NZa. Vraagt u vooral ook zelf actief bij mij naar deze verklaring als het nog niet ter sprake is gekomen. De ingevulde privacyverklaring zal ik op nemen in uw dossier en uw dossier op slot zetten.

Wilt u meer lezen over de privacyverklaring? Dan kunt u terecht op de sites van de Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2023/consumentenbond-wil-dat-nza-stopt-met-gegevensverzameling & MIND: https://mindplatform.nl/nieuws/gegevensdeling-in-de-ggz-hoe-zit-het-precies-met-de-honos-vragenlijst