Klachten

Klachten samen bespreken

Als u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft over mij of de behandeling zou ik u willen vragen dat met mij te bespreken.  Met als doel samen te zoeken naar een oplossing van uw probleem. Belangrijkste doel is immers dat uw behandeling gewaarborgd blijft en dat we proberen om dat veilig te stellen.

De ervaring leert dat het bespreken van een negatieve ervaring vaak leidt tot een meer gelijkwaardig contact en versteviging van de behandelrelatie. Het bespreken van een moeilijke situatie biedt een kans voor gezamenlijk leren en ontwikkelen.

Klachten- en geschillencommissie

Er kan toch ook een situatie zijn waarin u de klacht houdt en dat kenbaar wil maken bij een klachtencommissie. Dat kan, via onderstaande commissie:

Ik ben aangesloten bij de klachtencommissie van vrijgevestigde psychiaters binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie . Via deze link kunt u daar informatie over vinden.

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij deze klachtencommissie en een kopie daarvan naar mij sturen. De klachtencommissie zal dan contact met u opnemen.

Medisch tuchtcollege

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het medisch tuchtcollege. Het college heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Door het land heen zijn er Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG). Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure. Via het telefoonnummer 0900-2437070 wordt u doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.