Vergoeding GGZ-zorg in 2024

Contracten met zorgverzekeraars

Omdat dit jaar vrijwel alle restitutie (vrije-artsen-keuze) polissen voor GGZ-zorg zijn afgeschaft, heeft Mentalmente met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • Menzis
  • Zilveren Kruis
  • DSW
  • Zorg & Zekerheid
  • ASR
  • Aevitae/Eucare
  • Eno

Bij de volgende verzekeraars was het niet mogelijk een contract aan te gaan: ONVZ, CZ, VGZ. Ofwel omdat deze verzekeraars menen voldoende zorgverleners te hebben gecontracteerd ofwel omdat de contractstermijn al einde zomer gesloten was.

Hier kunt u het volledige overzicht van alle zorgverzekeraars & hun merken vinden: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/overzicht-zorgverzekeraars

Welke zorgverzekering?

De Consumentenbond geeft goede informatie over zorgverzekeringen en het verschil tussen natura- en restitutiepolissen: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/overzicht/basisverzekeringen. Leest u goed na welke mate van dekking voor geestelijke gezondheidszorg uw polis biedt.

Restitutieverzekering

Een restitutieverzekering wordt ook wel een vrije-artsen-keuze-polis genoemd en daarmee kunt u theoretisch naar elke BIG-geregistreerde zorgverlener gaan die u wilt en zou de zorg volledig vergoed moeten worden.

De laatste jaren zijn er echter steeds minder verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden. Daarnaast is er geen garantie meer dat u met een restitutiepolis nog 100 % vergoeding krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of moet er een heel administratief toestemmingstraject volgen voor u met behandeling kunt beginnen. Het zijn helaas methoden om vrije keuze van zorg tegen te gaan.

Leest u de diverse polissen daarom goed na voordat u die afsluit of vraagt u het na bij de verzekeraar met wie u overweegt voor 2024 een polis af te sluiten. Als u geen volledige dekking heeft in uw verzekering, kunt u voor forse eigen kosten komen te staan. De factuur, cf vastgestelde landelijke NZA-tarieven, wordt immers aan u gestuurd en u kunt dit zelf declareren bij uw verzekeraar.

Via deze link kunt u een binnenkort een overzicht vinden van de restitutiepolissen en de mate van vergoeding: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

Meer weten over restitutiepolissen? Lees dan verder bij de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolis

Naturaverzekering

Bij een naturapolis verloopt de betaling tussen de zorgverlener en zorgverzekeraar buiten u om en worden de kosten direct betaald door uw verzekeraar. Nadeel is dat u alleen naar de zorgverleners kunt gaan die een contract hebben afgesloten met uw verzekeraar. Gaat u naar een zorgverlener die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan kunt u voor flinke kosten komen te staan.

Als u kiest voor een budgetpolis, dan is de vrijheid om te kiezen tussen zorgverleners verder ingeperkt.

Meer weten over naturapolissen? Leest u dan verder bij de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/naturapolis

Nog vragen?

Het is behoorlijk ingewikkelde materie. Als u nog vragen heeft, schroom niet het aan mij te vragen. Of lees hier wat er in 2024 verandert rondom zorgverzekeringen: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2024-wat-verandert-er