Intakeprocedure

Verwijzing

Uw huisarts of  medisch specialist kan u naar mij verwijzen en zal u daarvoor een verwijsbrief meegeven. U kunt ook zelf uw wens voor psychotherapeutische behandeling bij uw huisarts inbrengen en bespreken. Er is altijd een indicatie en verwijsbrief van uw huisarts nodig. Daarna kunt u  per email  met mij contact opnemen voor een afspraak. 

Intake

Voorafgaand aan de intake nodig ik patienten uit voor een kennismakingsgesprek. Dan kunnen we beiden afstemmen of u bij mij op het goede adres bent en of er de benodigde klik is om de intake en behandeling te starten.

Wilt u het intakeformulier, dat u van mij toegezonden krijgt, voor de 1e afspraak invullen en naar mij op sturen? De eerste gesprekken worden besteed aan diagnostiek. Op basis daarvan zal ik u een behandeladvies geven.

Behandeladvies

Afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening waaraan u lijdt, zal gekozen worden voor psychotherapie en/of medicamenteuze therapie. In deze praktijk heb ik mij gespecialiseerd in psychoanalytische behandelingen. Mocht blijken dat uw vraag niet past bij mijn aanbod, dan zal ik met u meedenken waar u elders beter op uw plek bent.

Het kan dan gaan om een beter bij u passende behandelsetting of een andere beter passende vorm van psychotherapie of medicamenteuze behandeling.  Als u akkoord gaat om bij mij te starten met een psychoanalytische psychotherapie dan zullen we daar een behandelplan met uw doelen over opstellen.

U mag van mij verwachten dat ik mij houd aan de behandelrichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) , NVPP en de KNMG .  Van u verwacht ik dat u gemotiveerd bent voor zelfonderzoek en uw afspraken nakomt dan wel 24 uur van tevoren afzegt. We zullen gedurende de behandeling met enige regelmaat de behandeling evalueren en u bent welkom om tussendoor zelf met mij op eigen intiatief dat te doen.